• Bio potraviny

    BIO potraviny

    BIO potraviny – návrat k prírode.   V dnešnom svete hypermarketov, ktoré ponúkajú nepreberné množstvo všemožných druhov potravín čoraz viac silnie snaha rozlišovať produkty kvalitné od tých menej kvalitných. Reťazce supermarketov v snahe navzájom si konkurovať ponúkajú častokrát nekvalitné potraviny za čo najnižšiu cenu. Riešením pre mnohých ľudí je čoraz silnejúci trend nakupovania biopotravín. Ľudia sa začínajú zaujímať o to, čo je ekologické správanie, čo sú to ekologicky dopestované plodiny a výrobky z nich. Zdravé potraviny už majú svojich priaznivcov medzi ľuďmi, ktorých zdravotný stav donútil zamyslieť sa nad tým čo jedia, ale aj medzi zdravými mladými ľuďmi, ktorí len jednoducho odmietajú denne jesť masovo produkované nekvalitné výrobky. Ešte nedávno mal…